השבת במרחב הדיגיטלי

הגישה

התפיסה הטכנולוגית / הלכתית מדברת על מודל רב-שכבתי המבוסס על מספר עקרונות:

גיבוש מתודולוגיה מובנית לשיפור אמינות וזמינות התשתיות האפליקטיביות של הארגון תוך שימת דגש מיוחדת לנושא השבת

1

מרכז שליטה ובקרה עם יכולת מותאמת לטיפול בתקלות בשבת. יכולת זו מורכבת ממערכת כללים וחוקים המאפשרים "התייחסות" שונה של הבקרה לתקלות המתרחשות בשבת לעומת יום חול. בנוסף, מרכז הבקרה יהיה מאויש על ידי עובדים שאינם יהודית ברמה מקצועית גבוהה להתמודדות עם תקלות בשבת באופן עצמאי

2

כלים המשלבים הלכה וטכנולוגיה המאפשרים, במקרים חריגים ביותר, לעובד גוי להיוועץ ביהודי או לשלבו באופן אחר בהתמודדות עם התקלה. חלק זה של הפתרון מותנה במתן היתר ספציפי לחברה ולסיטואציות שיוגדרו מראש

3

הכשרה ושילוב מהנדסים שאינם יהודיים בחברות המעוניינות, תוך חשיבה על שילובם כעובדים מן המניין עם ערך מוסף של תמיכה בסופי שבוע במסגרת ההלכתית

4

צרו קשר