שותפים לדרך

אנו רואים חשיבות גדולה ביצירת Win-Win בין הצורך בשמירת השבת לשילוב אוכלוסיות מיעוטים (ערבים, דרוזים, צ'רקסים ועוד) בהייטק הישראלי.

במסגרת זו אנו פועלים היום בשיתוף פעולה עם מספר עמותות וחברות עסקיות ששמו להם למטרה לפעול בתחום תעסוקת מיעוטים בהייטק. אנו עובדים עם "צופן" ו"גליל סופטוור" באיתור אנשי DevOps שאינם יהודים.

במישור ההלכתי אנו עובדים בליווי צמוד של מכון ארץ חמדה.

במישור התפעולי אנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברת MoovingON המספקת שירותי ניהול ובקרה.

צרו קשר