Connecting Torah and Technology

מי אנחנו?

תמרים הנו ארגון ללא כוונת רווח הפועל לשילוב בין התורה להייטק.
הארגון שהחל לפעול באפריל 2013, משלב עבודה של אנשי מקצוע מן השורה הראשונה בתחום המחשבים יחד עם פוסקי הלכה מובהקים, על מנת לעמוד באתגרים החשובים של שמירת השבת ושל פיתוח ההייטק במדינת ישראל יחדיו.
תמרים שם לעצמו כמטרה לפעול לחיבור בין התורה להייטק תוך התמקדות באתגר החשוב של שמירת שבת בחברות הפועלות בתחום האינטרנט ומספקות שירותים במהלך כל השבוע 24/7.
אנחנו שואפים ללוות ולסייע לחברות לעבור ממצב קיים בו ישנה פעילות או חשש לפעילות אשר גורמת לחילול שבת, למצב בו יש את הידע הנדרש והתמיכה בפועל בסופי שבוע ובחגים כדי למנוע חילול שבת.

נדבך חשוב בפעילות של תמרים הוא שילוב מיעוטים בהייטק הישראלי. כידוע, יום המנוחה של חלק מהמיעוטים בישראל הוא יום שישי או ראשון ולמעשה ניתן ליצור סינרגיה בין הערך של שמירת השבת וגמישות ביום המנוחה של עובדים שאינם יהודים.

האתגר

חברות טכנולוגיות המספקות שירות למספר רב של לקוחות נדרשות לפעילות של 24/7 ולמתן מענה לתקלות המתעוררות במסגרת הפעילות.
כיצד משתלב הערך העליון של שמירת שבת עם הצורך העסקי הזה?
תמרים מלווה חברות הייטק המתמודדות עם אתגר שמירת השבת.
אנחנו עובדים עם חברות הנמצאות בתנופת צמיחה ועוברות מפיתוח למוצר ומחוייבות להרחיב את רמת השירות ל- 24/7, ועם חברות המספקות שירות ותמיכה כבר היום ושואפות להמשיך ולספק את אותה רמת שירות ללא חילול שבת גם בעת תקלות טכניות חמורות.

צרו קשר